Tidtabellen för Esbos busslinje 28 ändras fr.o.m. 14.10.

Avgång för busslinje 28 från Siknäs måndag-fredag kl. 9.26 tidigareläggs med 8 minuter. Den nya avgångstiden är kl. 9.18.

Med ändringen förbättras förbindelser från Siknäs till skolan i Kyrkträsk.