Bussar på undantagsrutt i Korso 17.11 p.g.a. marknad

Vandas interna busslinjer 70 och 87 samt regionlinjerna 710N och 730 kör på undantagsrutt i Korso på söndagen 17.11 kl. 03–20 på grund av marknad.

Bussarna kör rutten Gråsiskvägen – Korsovägen – Örnvingen – Åkersorksgränden då de vanligen svänger direkt från Gråsiskvägen till Åkersorksgränden. Hållplatserna V8139, V8140 och V8142 vid Korso station är ur bruk.

Kartta Korson markkinat 17112013