Gång till spårvagnshållplats vid Glaspalatset blir besvärligare

På spårvagnshållplats vid Glaspalatset inleds installeringsarbete av värmedistributionsbrunn på måndagen 2.12. Byggnadsområdet ligger på hållplatsområdets ände vid Posthusets sida och gång till hållplatsen blir besvärligare från denna riktning. Från andra riktningen går man till hållplatsen normalt. Arbetet pågår till slutet av året.

Läs mer på HST:s webbsidor