Hållplatsparet dras in på Kanteletarvägen i Gamlas 7.11

Hållplatsparet H1682 och H1683 ”Kanteletarvägen” dras in på Kanteletarvägen. Busslinjerna 41, 43, 54, 56, 514/K, 554K, J31, J32 och J37 använder hållplatserna. Busslinje 54 använder som ersättande hållplats i riktning mot Sockenbacka hållplatsen H1607 ”Kanteletarvägen” vid Ring I. Ändringen är permanent.

Kartta pysäkkimuutoksesta Kantelettarentiellä