Ändhållplatsen för busslinje 78 återgår till Malms sjukhus

Ändhållplatsen för busslinje 78 flyttas från Nedre Malms torg tillbaka till Malms sjukhus 1.1.2014. Bussen stannar igen vid hållplatser ”Malm station”, ”Malms torg” och ”Malms sjukhus” på Kyrkobyvägen.

Bussens körriktning på sjukhusområdet ändras från tidigare: Bussen kör från Kyrkobyvägen via Talvelavägen till ändhållplatsen och därifrån via Malms sjukhusgata till Kyrkobyvägen.

Vid ändringen dras den tillfälliga ändhållplatsen vid Nedre Malms torg in för linje 78 liksom hållplatsen ”Påvalsvägen” på Filpusvägen.

Ändringarna träder i kraft på onsdagen 1.1.2014 i början av morgontrafik.

Rutten för busslinje 78 i Malm fr.o.m. 1.1.2014