Extra trafik till Fölisön på söndagen 15.12 med bussar 24S, 194X och 205X

Följande busslinjer kompletterar trafiken till Fölisön under Julstig-evenemang på söndagen 15.12: 24S Skillnaden-Fölisön, 194X Norra Hagalund-Fölisön och 205X Alberga-Fölisön.

Linje 24S kör med 20 minuters mellanrum så att den första avgången från Skillnaden är kl. 12.23 och den sista avgången från Fölisön kl. 17.35. Bussen avgår från hållplatsen för linje 24 på Skillnaden. Buss 24S kör inte via Sandudd. Linje 24 kör normalt enligt söndagstidtabeller.

Linje 194X kör med 30 minuters mellanrum så att den första avgången från Norra Hagalund är kl. 11.02 och den sista kl. 16.02. Den första avgången från Fölisön är kl. 13.27 och den sista kl. 18.27. Bussen kör från Norra Hagalund längs linjens 194 rutt ändå till Ramsays strand där den svänger till Ekuddsvägen och fortsätter till linjens 24 ändhållplats på Fölisövägen. Bussen kör tillbaka via Fölisövägen, Paciusgatan och Ramsays strand och fortsätter längs linjens 194 rutt till Norra Hagalund.

Linje 205X kör också med 30 minuters mellanrum. Den första avgången från Alberga är kl. 11.17 och den sista kl. 17.47. Den första avgången från Fölisön är kl. 11.42 och den sista kl. 18.12. Bussen avgår från plattform 23 vid Alberga station och kör längs linjens 205 rutt ändå till Hoplaksvägens ände där den fortsätter via Ramsays strand och Ekuddsvägen till linjens 24 ändhållplats på Fölisövägen. Bussen kör tillbaka via Fölisövägen, Paciusgatan och Hoplaksvägen och fortsätter längs linjens 205 rutt till Alberga. Dessutom trafikeras linje 205 Kampen-Alberga med 30 minuters mellanrum kl. 10-18 (enligt lördagstidtabell).

Karta över rutter för linjer 24S, 194X och 205X