Hållplats för regionlinje 540 dras in i Rosendal 1.1

Fr.o.m. 1.1 stannar regionbuss 540 inte på hållplatserna V5009 och V5010 ”Rosendal” på Tusbyleden vid Rosendals anslutning.

Se de närmaste hållplatserna på linjekarta.