Hållplats tillfälligt ur bruk på Backasgatan 7.1

Busshållplatsen H2433 ”Velodrom” dras tillfälligt in på tisdagen 7.1 p.g.a. grävningsarbete. Ersättande hållplatsen är H2431 ”Velodrom”.

Hållplatsändringen gäller följande busslinjer:
70V, 611, 612, 612K, 613, 615, 620, 623, 623Z, 632, 633, 633A, 633N, 635, 635B, 637, 638, 640, 643N, 650, 650A, 650K, 652 och 652A.

Mäkelänkadulla pysäkki pois käytöstä 7.1.2014