Hållplatsändring för spårvagnslinjerna 6 och 8 den 13 december

Avgångshållplatsen H0327 ”Arabiastranden” för spårvagnslinjerna 6 och 8 återgår till sin normala plats 13.12.