Jouko-linjerna byts till nya närlinjer

Helsingfors Jouko-stadsdelslinjer ersätts fr.o.m. i början av år 2014 med närlinjer som trafikerar i samma områden och erbjuder mest de samma förbindelserna. Ställvis blir det nya turer och trafikeringstiderna blir längre.

Linjen J37 ersätts med regionlinje 237 och rutten förlängs i väster till Mäkkylä och Alberga och i öster till Britas idrottspark. Samtidigt upphörs K-turer för regionlinje 231 och alla avgångar körs längs grundrutten. Dessutom upphörs ruttdelen till Fältprostvägen i Mäkkylä från Esbos servicelinje P20.

De nya linjerna har ett tätt hållplatsnät. Linjerna körs med minibussar som kan inom ramen för trafikreglerna också stanna annanstans än vid markerade hållplatser.

På linjerna gäller samma biljetter som i andra HRT:s bussar. Du kan stiga om till andra linjer och omstigningstiden är 60 minuter.

Jouko-linjerna J20 och J21 på Drumsö upphörs och ersätts inte med nya linjer. Linjerna 20, 21V, 65A och 66A bildar ett tätt bussnätverk på Drumsö och Jouko-linjerna har haft mycket få passagerare.

HRT har producerat regionala ruttbroschyrer om närlinjerna som kan finnas bl.a. i serviceställen i Järnvägstorget och Östra centrum samt i Jouko-bussar.

Läs mer om nya närlinjer