Kollektivtrafiken i Helsingforsregionen på nyår och trettondagen

HRT:s kollektivtrafik följer fredagstidtabeller på nyårsafton på tisdagen 31.12.2013. Extra avgångar körs på nyårsnatten.
Esbos servicelinjer följer de tidtabeller som gäller för kalenderdagen i fråga, dvs. tisdagstidtabeller.

Busstrafikens extra avgångar natten mellan 31.12-1.1

Metron trafikerar på nyårsafton två timmar längre än på vanliga vardagskvällar. Till Mellungsbacka och Nordsjö körs var 10:e minut ända till trafikens slut och turintervallet mellan Gräsviken och Östra centrum är 5 minuter.

Metrons sista avgångar natten mellan 31.12-1.1

I närtågstrafiken går också följande extra tåg:
L-tågen från Helsingfors kl. 4:47 och från Kyrkslätt kl. 1:50, 2:50, 3:50 och 4:50
N-tågen från Helsingfors kl. 3:31 och 4:31
T-tåget från Helsingfors kl. 5:01

På nyårsdagen körs söndagstrafik. På U-linjerna körs inte SS-avgångarna.

Trafiken på trettondagen

På trettondagsafton 5 januari körs söndagstrafik och nattrafik. På U-linjerna körs inte SS-avgångarna.
Metrons förlängda nattrafik körs på trettondagsafton enligt veckoslutstidtabeller.

I närtågstrafiken går också följande tåg:
I-tågen från Helsingfors kl. 22.46, 23.16 och 23.46
I-tågen från Dickursby kl. 23.46 och 0.16
N-tågen från Helsingfors kl. 0.01, 1.01, 2.01 och 3.01
N-tågen från Kervo kl. 0.45, 1.45, 2.45 och 3.45
T-tågen från Helsingfors kl. 2.31 och 4.01
H-tåget från Riihimäki kl. 23.14
T-tågen från Riihimäki kl. 0.37 och 1.37
L-tågen från Helsingfors kl. 2.47 och 3.47

Busstrafikens extra avgångar på trettondagsafton

På trettondagen 6 januari följer kollektivtrafiken söndagstidtabeller. På U-linjerna körs även SS-avgångarna.

HRT:s Kundservice på nyår och trettondagen

HRT:s serviceställe vid Järnvägstorget är öppet på nyårsafton ändå till kl. 17 och stängt på nyårsdagen. Servicestället i Östra centrum är öppet på nyårsafton normalt ändå till kl. 17.15 och stängt på nyårsdagen. Båda ställen är stängda på trettondagen på måndagen 6.1.

HRT:s Kundservice, tfn 09 4766 4000, ger personlig rådgivning på nyårsafton normalt kl. 7-19 samt på nyårsdagen, trettondagsafton och trettondagen kl. 9-17.