Rutten för busslinjer 78 och 90A ändras i Nordsjö 1.1

Rutten för busslinjer 78 och 90A ändras i Nordsjö vid årsskiftet så att bussarna kör fr.o.m. 1.1.2014 direkt längs Norvägen och inte längre via Östremmarvägen, Sydremmarvägen och Fyrvaktargränden.

Fr.o.m. i början av året inleder en ny busslinje 818 trafikering som kör under rusningstider mellan Nordsjö metrostation och Rosenudden.

 Bussarnas 78, 90A och 818 linjekarta fr.o.m. 1.1

Tidtabellen för linje 78 ändras också. Avgångar från Hansaterminalen avgår ett par minuter senare än nu. Undantaget är morgonens första avgång från Hansaterminalen som tidigareläggs för att försäkra tågförbindelsen i Malm.  Mellanpunktstiderna i Nordsjö och Mellungsbacka metrostationer bevaras oförändrade, med undantag av den ovannämnda första avgången på morgonen från Hansaterminalen.

Tidtabellen för linje 90A blir oförändrad.

 Tidtabell för busslinje 78 fr.o.m. 1.1

 Tidtabell för busslinje 818 som inleder trafikering 1.1.2014