Spårvagnslinjer på undantagsrutt 13.12 p.g.a. Luciatåg

Spårvagnslinjerna 1A, 2, 3, 4 och 7A/B kör på undantagsrutter på grund av Luciatåg på fredagskvällen 13 december. Ersättande trafik körs med bussarna 3X och 4X.

Spårvagnslinjen 1A trafikerar ca kl. 17.45-19.00 på undantagsrutt Kajsaniemigatan-Brunnsgatan-Mannerheimvägen-Bulevarden-Fredriksgatan-Skepparegatan. Avsnittet mellan Kronohagen och Salutorget körs inte.

Spårvagnslinjerna 2 och 3 trafikerar ca kl. 17.45-19.00 via Mannerheimvägen, Bulevarden, Fredriksgatan och Fabriksgatan till linjens 1A ändhållplats på Båtsmansgatan.  En ersättande buss 3X kör mellan Femkanten och Salutorget. Bussen avgår i Femkanten från hållplatsen 1174 ”Femkanten” och i Salutorget från hållplatsen 2002 ”Esplanaden”. Buss 3X stannar på spårvagnshållplatserna längs rutten.

Spårvagnslinjen 4 trafikerar ca kl. 17.45-19.00 mellan Munksnäs-Trekanten. En ersättande buss 4X kör från Skillnaden till Skatudden. Bussen avgår från hållplatsen 1900 ”Skillnaden”. När Norra Esplanaden är avstängd för trafik på grund av Luciatåget, kör 4X längs en reservrutt (markerad på kartan med streckad linje).

Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör via Brunnsgatan ca kl. 17.45-19.00. Sträckan via Alexandersgatan, Snellmansgatan och Elisabetsgatan körs inte.

Lucia kröns i Domkyrkan varefter tåget startar ca kl. 18 från Senatstorget och går längs Unionsgatan, Alexandersgatan, Mannerheimvägen och Norra Esplanaden tillbaka till Domkyrkan. Tåget kan ge upphov till förseningar i trafiken i centrum.

Spårvagnslinjernas undantagsrutter på Luciadagen