Tidtabeller för busslinjer 65/K och 165N ändras 1.1

Tidtabellen för Esbos busslinje 65/K ändras vid årsskiftet. Avgångstider från Köklax station kl. 9-19 senareläggs med några minuter för att omstigningsförbindelsen från tåg till buss fungerar bättre.

Tidtabellen för linje 165N ändras också för att förbättra omstigningsförbindelser. Avgången från Mankån kl. 21.27 på vardagarna senareläggs med 4 minuter till kl. 21.31 och avgången från Kampen kl. 22.22 senareläggs med 3 minuter till kl. 22.25.

 Tidtabeller för busslinjer 65/K och 165 1.1.2014