Ruttändring på linjerna 21, 71, 82, 339 och 339T i Lahnus fr.o.m. 15.1

Bussarna 21, 71, 82, 339 och 339T kör på undantagsrutt i Lahnus 15.1-1.10. Bussarna kör till Serena rutten Lahnusvägen-Korpilampivägen-Tornbergsvägen. Svidibackavägen körs inte. Undantagsrutten körs p.g.a. byggnadsarbeten på Korpilampivägen.

Vid Korpilampivägens och Tornbergsvägens anslutning byggs tillfälliga hållplatser E7975 och E7976 ”Tornbergsvägen”.

Tilapäinen reittimuutos 15.1.-1.10.2014