Rutten för Helsingfors interna busslinje 31 ändras i Norra Haga 24.2

Buss 31 kör inte längre via Maria Jotunis väg och Maiju Lassilas väg till Teuvo Pakkalas väg i Norra Haga. I stället svänger bussen direkt från Eliel Saarinens väg till Teuvo Pakkalas väg. På linje 31 tas i bruk hållplatser 1636 och 1637 "Teuvo Pakkalas väg” på Eliel Saarinens väg.

Ruttändringen förorsakas av att Maiju Lassilas väg avskäras p.g.a. byggnadsarbeten. Ruttändringen träder i kraft 24.2 och den är permanent.

Linjan H31 reittimuutos Haagassa