Rutten för närlinje 604 ändras i Baggböle 1.3

Rutten för Helsingfors närlinje  H604 ändras i Baggböle fr.o.m. 1.3. Bussen kör längs Samhällsvägen direkt till Sexmansbågen, dvs. sträckan via Piksvägen och Kornfallsvägen körs inte. Returen körs längs samma rutt. Den nya rutten är allt rätlinjigare och sparar körtid.

Karta över ruttändringen