Tidtabellsändringar för Vandas linje 73 och ny A-rutt fr.o.m. 3.3

Rutten för Vandas interna linje 73 (Dickursby–Korso) fortsätts från Dickursby till Dickursby skola fr.o.m. måndagen 3.3. Den fortsatta rutten körs med linjetecken 73A. Ruttändringen påverkar även linjens 73 tidtabell. Orsaken för ruttändringen är att Dickursby skola återvänder till sina gamla lokaler.

Linjens 73/A tidtabell fr.o.m. 3.3

Linjan_73A_reitti_3.3.2014