Brytningsarbeten förorsakar kortvariga avbrott på Rastböle station

Plattformsområde på Rastböle metrostation är tidvis avstängd för passagerare p.g.a. sprängningsarbeten. Avbrott på plattformsområde varar högst några minuter åt gången. Sprängningsarbeten utförs vanligen under lågtrafik, dvs. ca kl. 9–13.30.

Arbeten anknyter till brytningsarbeten på byggplats norr om Rastböle metrostation. Brytningar påverkar inte metrotrafiken avsevärt.