Hållplatsändringar på Skogsbackavägen i Böle

Skogsbackavägens bro i Böle ska rivas ned och i stället byggs en ny bro. Under brons byggnadsarbeten måste hållplatsernars lägen ändras tillfälligt. Byggnadsarbetena inleds i vecka 12 och de pågår ändå till slutet av år 2015.

Hakamäen sillan rakennustyömaa maaliskuu 2014-joulukuu 2014