Plattformsändring på Salomonsgatan i Kampen 5–8.3 och 10–13.3

Plattform 72 på Salomonsgatan är ur bruk 5–8.3 och 10–13.3 på grund av lyftkranarbete. Kl. 21.00–5.00 använder bussarna 45 och 205 plattformen 71.