Tidtabellsändringar för spårvagnslinjer 6 och 6T fr.o.m. 31.3

Spårvagnslinje 6T (Västra terminalen–Arabia) får flera avgångar på lördagarna och söndagarna p.g.a. tidtabellsändring i Helsingfors–Tallinn-fartygstrafik. Spårvagnarnas tidtabellsändring träder i kraft på måndagen 31.3.

Avgångar för spårvagnslinje 6 (Sandviken–Arabia) avgår från Västra terminalen med linjetecken 6T på lördagarna kl. 14.17–16.48 och kl. 20.37–22.13 samt på söndagarna kl. 14.17–16.52. Avgångstiden från Västra terminalen är 3–5 minuter före den nuvarande avgångstiden från Sandviken. Avgångstider från Sandviken blir oförändrade.  

Avgångar för spårvagnslinje 6 (Arabia–Sandviken) kör ändå till Västra terminalen med linjetecken 6T på lördagarna kl. 13.40–16.11 och 21.01–21.37 samt på söndagarna kl. 13.35–16.15. Avgångstider från Arabia blir oförändrade.

Linjens 6/6T tidtabell fr.o.m. 31.3