Tillfällig hållplatsändring på Biskopsbron i Esbo 1.4

Hållplats E3233 ”Biskopskorset” på Biskopsbron är ur bruk 1–17.4 p.g.a. gatuarbeten. Den ersättande hållplatsen är E3111 ”Biskopsplatsen”.

Piispansillan pysäkki pois käytöstä 1.-17.4.2014