Ändhållplats för busslinjer 66 och 66A i Baggböle flyttas 29.4

Ändhållplats för Helsingfors interna busslinjer 66 och 66A på Sexmansvägen (2254) flyttas ca 200 meter på tisdagen 29.4 i början av morgontrafik. Den nya ändhållplatsen är på Baggbölevägen. Undantagsarrangemanget beror på grävningsarbete och fortsätter ända till oktober.