Hållplatsändringar på linje 78 vid Malms sjukhus fr.o.m. 28.4

Hållplats H3262 ”Malms sjukhus” är ur bruk fr.o.m. 28.4 p.g.a. gårdarbeten i området. Hållplatsen är ur bruk t.o.m. slutet av juni.

De ersättande hållplatserna för linje 78 är H3265 och H3266 ”Malms sjukhus” på Kyrkobyvägen.