M-tåg ersätts med bussar från Norra Haga till norr 11.5

På Vandaforsbanan görs banarbeten på söndagen 11.5 och därför kör tågen inte mellan Norra Haga och Vandaforsen.  På söndagen 11.5 kör M-tågen mellan Helsingfors–Norra Haga med 20 minuters mellanrum i stället för det vanliga 15 minuters mellanrum.

Bussar som ersätter tåg:

  • linje 499 Norra Haga station – Myrbacka – Vandaforsen
  • linje 48 Norra Haga station (Krämarvägen) – Gamlas
  • linje 49 Norra Haga station – Malmgård

Rutten för busslinjer 499, 48 och 49 på kartan
Rutten för busslinjer 48 och 49 på kartan

Det finns också många andra busslinjer som kör längs banan och som kan användas som ersättande förbindelser. Till exempel från Myrbacka kommer man till Helsingfors med busslinjer 452 och 39, från Mårtensdal med busslinje 453.

Busslinjer som ersätter M-tåg 11.5

Tidtabeller

  • linje 499 Norra Haga station – Myrbacka – Vandaforsen
  • linje 48 Norra Haga station (Krämarvägen) – Gamlas
  • linje 49 Norra Haga station – Malmgård

Körtiderna förlängs ungefär med en kvart. Bussarna inväntar på tåg som anländer till Norra Haga station.

Söndagens alla undantagstidtabeller finns i Reseplaneraren då man anger 11.5 som datumet.

Undantagstidtabeller för M-tåg 11.5

Det blir ändringar i tågens avgångsplattformar så det lönar sig att kontrollera avgångsplattformen på plattformsskärmen.

A-tågen kör med 20 minuters mellanrum i stället för det vanliga 30 minuters mellanrum på söndagen 11.5.

Undantagstidtabeller för A-tåg 11.5

Hållplatser för de ersättande bussarna

Bussarna stannar endast på hållplatser som ligger i närheten av tågstationer.

Norra Haga
Gamlas

  • På söndagen 11.5 sköts förbindelserna mellan Gamlas och Norra Haga station samt i riktning mot Helsingfors med busslinje 48 som ersätter M-tågen. Busslinje 42 kör till Kampen och linje 43 till Elielplatsen. Förbindelserna från Gamlas till norr är inte så smidiga för det inte finns en vägförbindelse längs banan. Till Myrbacka kommer man genom att stiga om från buss 48 till buss 499 vid Norra Haga station. Alternativt kör busslinjerna 452 och 453 från Tavastehusleden i riktning mot Myrbacka och Mårtensdal.

Malmgård
Myrbacka
Klippsta


Vandaforsen

 

Biljetter

På de ersättande bussarna 499, 48 och 49 gäller som vanligt alla HRT:s biljetter. Också VR:s biljetter duger på de ersättande bussarna. VR:s biljetter säljs inte ombord på bussen så om du ska resa med tåg utanför HRT-området, kan du köpa VR:s biljett först på tåget.

Spånadsvägens hållplats på Smyckevägen tillhör undantagsvis till Helsingfors betalningsområde trots att den ligger i Vanda eftersom hållplatsen ersätter under tågavbrottet den norra ingången vid Malmgård station.

På bussarna finns endast begränsat utrymme för barnvagnar. Cyklar transporteras inte alls på bussarna.