Spårvagnslinjer 1A, 2 och 3 på undantagsrutt 29.4

Spårvagnslinjerna 1A, 2 och 3 kör på undantagsrutt på tisdagen 29.4 kl. 18.30–20.00 p.g.a. ett evenemang på Helsingfors stadshus.

Spårvagnslinjerna trafikerar enligt följande:

Linjens 1A sista avgångar från Docksgatan kl. 18.31 och 18.41 körs via Fredriksgatan, Bulevarden och Järnvägsstationen. Avsnittet via Salutorget körs inte. På nedanstånde kartan har ruttavsnitt som inte körs markerats med röd streckad linje.

Linjan 1 poikkeusreitti 29.4.2014

Linje 2 kör normalt från Kampen till Olympiaterminalen och fortsätter längs undantagsrutt Fabriksgatan–Fredriksgatan–Bulevarden–Mannerheimvägen och vidare längs sin normala rutt till Kampen och Tölö. På nedanstånde kartan har ruttavsnitt som inte körs markerats med röd streckad linje.

Linjan 2 poikkeusreitti 29.4.2014

Linje 3 kör normalt från Hagnäs till Järnvägsstationen och fortsätter längs undantagsrutt via Alexandersgatan till Salutorget. Från Olympiaterminalen kör linjen längs sin normala rutt. På nedanstånde kartan har ruttavsnitt som inte körs markerats med röd streckad linje.

Linjan 3 poikkeusreitti 29.4.2014