Spårvagnslinjer på undantagsrutt i centrum 25.4 kl. 17–18

Spårvagnslinjer 1A, 2, 3, 4, 4T, 7A och 7B kör på undantagsrutt på fredagen 25.4 ca kl. 17–18 p.g.a. demonstrationståg. Tåget går fr.o.m. kl. 17 längs rutten: Ständerhuset–Alexandersgatan–Mannerheimvägen–Riksdagshuset.

Spårvagnarnas undantagsrutter:

Spårvagnslinje 1A kör från Hagnäs via Järnvägstorget, Bulevarden och Fredriksgatan till Eira. Avsnittet genom Kronohagen, Salutorget och Fabriksgatans östra ända körs inte.

Spårvagnslinje 2 kör från Simonsgatan via Mannerheimvägen, Bulevarden och Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Avsnittet genom Järnvägsstationen, Mikaelsgatan, Alexandersgatan och Salutorget körs inte.

Spårvagnslinje 3 kör från Fredriksgatan till ändhållplatsen för linje 1A i Eira. Avsnittet genom Fabriksgatans östra ända körs inte.

Spårvagnslinjer 4 och 4T kör från Skatudden till Kronohagen och via Järnvägsstationen till Mannerheimvägen. Avsnittet på Alexandersgatan mellan Senatstorget och Studenthuset körs inte.

Spårvagnslinjer 7A och 7B kör via Järnvägsstationen och kör inte via Alexandersgatan och Kronohagen.