Damtian förorsakar undantagsrutter på söndagen 25.5

Damtians löpare startar igång från Tallbackavägen kl. 13–13.30. Tallbackavägen är dock avstängd för trafik under hela evenemanget, dvs. kl. 8–17. Helsingegatan är avstängd ca kl. 12.55–14.10.

Spårvagnslinje 8 kör ca kl. 12.45–14.15 mot båda riktningarna via Nordenskiöldsgatan rutten Runebergsgatan – Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Viborgsgatan – Borgågatan – Västra Brahegatan – Helsingegatan. Helsingegatans hållplatser Operan, Stadsträdgården, Borgbacken och Idrottshuset är ur bruk under undantagsrutten.

När Helsingegatan är avstängd kör U-busslinjerna 776, 840 och 870 rutten Mannerheimvägen – Nordenskiöldsgatan – Savolaxgatan – Aleksis Kivis gata.

Undantagsrutten körs på följande avgångar:

  • Linje 840 från Kampen kl. 13.00 och 14.00 samt från Sköldviksvägen kl. 12.25 och 12.55
  • Linje 776 från Kampen kl. 13.05
  • Linje 870 från Kampen kl. 13.30