Hållplatsändringar på Karabackavägen 15–22.5

Hållplatser E1841 ”Stenfalksstigen” och E1842 ”Fiskgjusvägen” på Karabackavägen i Esbo är ur bruk 15–22.5 p.g.a. hållplatsernas reparationsarbeten. De ersättande hållplatserna är E1843 och E1844 ”Karabackagränden”.

Karakalliontien pysäkit E1841 ja E 1842 pois käytöstä