Spårvagnslinjer 1, 7A och 7B på undantagsrutt 12.5

Spårvagnslinjerna 1, 7A och 7B kör på undantagsrutt på måndagen 12.5 kl. 15–17 p.g.a. ett publikevenemang.

Linje 1 kör rutten Kajsaniemigatan – Brunnsgatan – Mannerheimvägen – Trekanten. Sträckan via Kronohagen körs inte.

Linjer 7A och 7B kör via järnvägsstationen. Sträckan via Kronohagen och Alexandersgatan körs inte.