Tavastvägen avstängd 17.5 kl. 10–19 p.g.a. gatufestivalen i Arabia

Tavastvägen stängs av mellan Arabiagatan och Kairogatan på lördagen 17.5 kl. 10–19 p.g.a. gatufestivalen i Arabia. Hållplatser ”Arabia” (3042 och 3043), ”Kairogatan” (3044) och ”Arabiastranden” (3490) är helt ur bruk under evenemanget.

Busslinje 52 kör på följande undantagsrutt: Tavastvägen – Ljusarörsgatan – Majstadsgatan – Hemholmsgatan – Tavastvägen. Hållplats "Ljusarörsgatan" (3041) fungerar som ändhållplats.

Busslinjer 68, 71 och 74 kör runt den avstängda gatudelen till båda riktningarna på följande rutt: Tavastvägen – Arabiagatan – Arabiastranden – Designergatan – Tavastvägen. Bussarna stannar vid hållplatser ”Arabiagatan” (3092) och ”Ljusarörsgatan” (3040).

Undantagsrutt för linje 52:

Linjan 52 poikkeusreitti 17.5.2014

Undantagsrutt för linjer 68, 71 och 74:

Linjojen 68, 71 ja 74 poikkeusreitti 17.5.2014