Undantag för N-tåg i Åggelby och Kottby under två veckosluten i maj

Undantagen på söndagen 18.5 från Kervo till Helsingfors

En del av N-tågen stannar inte i Åggelby och Kottby på söndagen 18.5 på väg från Kervo till Helsingfors.

  • De N-tåg vars avgångstid från Kervo är på söndagen 18.5 kl. 6.45–14.45 kör förbi Åggelby och Kottby utan att stanna.
  • Dessutom N-tåget från Kervo på lördagskvällen 17.5 kl. 23.15 stannar inte på Åggelby och Kottby stationer.
  • Fr.o.m. kl. 15 på söndagen stannar tåg från Kervo åter normalt i Åggelby och Kottby.

Plattformsändringar i Böle 18.5: alla tåg norrut avgår från spår 1 och söderut från spår 5b. Spår 2, 3, 4 och 5 är stängda fr.o.m. lördagen 17.5 kl. 23.46 till söndagen kl. 15.24. Det lönar sig att kontrollera tågens avgångsplattform på plattformsskärmar före resan.

Undantag på söndagen 25.5 på väg från Helsingfors till Kervo

En del av N-tågen stannar inte i Kottby och Åggelby på söndagen 25.5 på väg från Helsingfors till Kervo.

  • De N-tåg vars avgångstid från Helsingfors är på söndagen 25.5 kl. 9.11–15.16 kör förbi Kottby och Åggelby utan att stanna.
  • Dessutom I-tåg från Helsingfors på lördagskvällen 24.5 kl. 23.46 och N-tåg på söndagen 25.5 kl. 0.01 stannar inte på Åggelby och Kottby stationer.
  • Fr.o.m. kl. 15.31 på söndagen stannar tåg från Helsingfors åter normalt i Åggelby och Kottby.

Plattformsändringar i Böle 25.5: alla närtåg norrut avgår från spår 4 och söderut från spår 1. Fjärrtågen norrut avgår från spår 4 och söderut från spår 5b. Det lönar sig att kontrollera tågens avgångsplattform på plattformsskärmar före resan.

Om tidtabeller

N-tågens undantagstidtabeller finns i Reseplaneraren då man anger någondera söndagen som datumet.

Tidtabeller för närtåg på huvudbanan Helsingfors-Riihimäki 17-18.5.2014, följande veckosluts tidtabeller publiceras senare.

Till Åggelby och Kottby kommer man genom att stiga om till tåget i motsatta riktningen i Böle eller Bocksbacka. Till Kottby station kommer man även med Helsingfors interna busslinjer 66, 64, 67, 69, 72 eller med regionlinjer 611–652 (inte ändå med linje 615, varmed man inte kan göra Helsingfors interna resor). Den bästa rutten kan man söka i Reseplaneraren.

Undantagsarrangemangen beror på växlarnas reparationsarbeten på huvudbanan under veckosluten 17–18.5 och 24–25.5.