Busslinje 3X som ersätter spårvagnen på undantagsrutt på kvällen 12.6

Busslinje 3X som ersätter spårvagnen kör på undantagsrutt på torsdagen 12.6, eftersom Norra Esplanaden är stängd för trafik mellan Unionsgatan och Centralgatan. Orsaken är Helsingforsdagens evenemang ”Middag under Helsingfors himmel” som arrangeras 12.6 kl. 16.30–24.

Busslinje 3X som ersätter spårvagnen kör under evenemanget från Södra kajen via Norra Esplanaden, Skatuddskajen, Kanalgatan och Mariegatan till Alexandersgatan och vidare till Unionsgatan. Bussen kör runt Havis Amanda-statyn och fortsätter längs Unionsgatan till Södra Magasinsgatan, Södra kajen och Eira.

Undantagsrutten och hållplatserna för busslinje 3X på kartan

Spårvagnslinje 2 kör enligt sin undantagsrutt till Salutorget.