Garverigrändens hållplats på Vichtisvägen flyttas

Hållplats 1562 ”Garverigränden” på Vichtisvägen flyttas ca 100 meter norrut p.g.a. brytnings- och sprängningsarbeten vid hållplatsområdet. Arbeten uppskattas pågå ända till mars 2016.

karvaamokuja