Hållplatsändringar på Sörnäs strandväg 27–29.6

I Södervik arrangeras under veckoslutet 27–29.6 en musikfestival varför den högra filen österut mellan Bjälkgatan och Södervik på Sörnäs strandväg är stängd för trafik. Hållplatserna 2516 och 2518 ”Södervik” är ur bruk från fredag till söndag 27–29.6. Den ersättande hållplatsen är vid servicestationen.