Hållplatser ur bruk på Von Daehns gata fr.o.m. 16.6

Busshållplatser 3486, 3487 och 3488 på Von Daehns gata är tillfälligt ur bruk p.g.a. grävningsarbeten. Hållplatserna dras in på måndagsmorgonen 16.6.

De ersättande hållplatserna och vändplats för busslinjer 57 och 68 ligger på Ladugårdsbågens ände.

Undantagsarrangemanget pågår ända till 10.8.