Plattformsändringar på Myrbacka bussterminal 16.6

Plattformar 1–6 på Myrbacka bussterminal är ur bruk under sommartidtabellsperioden p.g.a. ombyggnad av plattformsområde. Alla bussar med undantag av busslinje 452 använder plattformar 7–10 vid Jönsasvägen 16.6–10.8.

Bussarnas avgångsplattformar i Myrbacka 16.6–10.8

Bussien lähtölaiturit Myyrmäessä 16.6. - 10.8.2014

I riktning mot Myrbacka fortsätter busslinjer 43, 45, 52, 53 och 56 från Myrbacka bussterminal till Skrapbergsvägen där finns bussarnas ändhållplats (Hongasmossa).

I riktning mot Myrbacka kör busslinjer 50 och 510B rutten Råtorpsvägen–Skrapbergsvägen–Kopparbergsvägen till hållplats V1522 ”Virvelgränden” som fungerar som avgångs- och ändhållplats för linjerna. Då bussarna avgår från hållplatsen, kör de rutten Kopparbergsvägen–Jönsasvägen–Råtorpsvägen till plattform 8 (50 till Dickursby) och till plattform 7 (510B till Alberga) på Myrbacka bussterminal.

Undantagsrutter på kartan (43, 45, 52, 53 och 56 samt 50 och 510B)

De tidtabellsenliga avgångstiderna för busslinjer 43, 45, 50, 52, 53, 56 och 510B från ändhållplats ”Myrbacka” är tiderna vid de nya ändhållplatserna (Skrapbergsvägen/Hongasmossa, Virvelgränden).  Till plattformar 7–10 på Myrbacka bussterminal kommer bussarna 1–3 minuter senare, lite beroende av trafikförhållandena.

Ändhållplats för busslinje 452 vid Skrapbergsvägens vändplats 16.6–10.8

Regionlinje 452 (Helsingfors–Myrbacka) kör under undantagsarrangemang längs Skrapbergsvägen direkt till Skrapbergsvägens vändplats. Sträckan mellan Råtorpsvägen och Jönsasvägen körs inte.

Bussi 452 poikkeusreitti Myyrmäessä 16.6. - 10.8.2014