Sommartidtabellerna träder i kraft 16.6

HRT:s kollektivtrafik övergår till sommartidtabeller på måndagen 16.6. Sommartidtabeller för bussar, spårvagnar, närtåg och metro har redan publicerats på webbplatsen hsl.fi. Tidtabellerna finns också i Reseplaneraren då sökningen riktas till sommarperioden. Också tidtabeller i utskrivbar form för sommarperioden har publicerats på webbplatsen hsl.fi.

Sommarens tidtabeller

Sommarens pdf-tidtabeller i utskrivbar form (i slutet av sidan)

Ändringar på busslinjerna 16.6

Stomlinje 550 kör på undantagsrutt hela sommarperioden. Bussarna kör längs Viksvägen och Åggelbyvägen i stället för Landshövdingsvägen 16.6–10.8, då det tas bort gamla rälsar på Landshövdingsvägen. I Kottby–Forsby-området går rutten västerut längs Kommunalhemsvägen och österut längs Kottbyvägen och Forsbyvägen.

Mer information och undantagsrutten på kartan

Plattformar 1–6 på Myrbacka bussterminal är ur bruk under sommartidtabellsperioden p.g.a. ombyggnad av plattformsområde. Bussarna använder plattformar 7–10 vid Jönsasvägen 16.6–10.8. Ändhållplats för busslinje 452 är vid Skrapbergsvägens vändplats under sommaren. På områdets tidtabellsskärmar och hållplatser samt på internet finns en plattformskarta där finns bussarnas avgångsplattformar under sommaren.

Mer information och plattformskarta

Permanenta ruttändringarna

Rutten för Esbos servicelinje P41 ändras fr.o.m. 16.6 så att bussen kör via servicecentral Puistokartano.

I Kervo upphörs K-turerna för busslinje 973 och alla turer körs längs linjens grundrutt. Kervos anropsstyrda taxi 8T ersätter de indragna K-turerna mellan Kervo station och hälsovårdscentralen. Rutten för linje 8T förlängs från Kervo station till hälsovårdscentralen.

Följande busslinjer trafikeras inte under sommarperioden:

  • Helsingfors interna busslinjer 39B, 91, 91K och 94V
  • Esbos interna busslinjer 20, 70 och 71
  • Vandas interna busslinjer 37, 38, 44, 54, 57, 60, 73, 75 och 88
  • Regionlinje 364
  • Skollinjerna (i Helsingfors linje 91, i Esbo linjer 70 och 71, i Vanda linjer 37, 38, 44, 75 och 88) trafikeras inte heller under sommaren. Skollinjerna börjar köra igen 11.8 när vintertidtabellerna träder i kraft.

HRT ger inte ut sommartidtabellsböcker

HRT ger inte ut tidtabellsböcker denna sommar heller. Sommartidtabellsperioden pågår endast åtta veckor och hösttidtabellerna träder i kraft redan 11.8. Dessutom använder allt flera passagerare webb- och mobiltjänster som det finns ett stort utbud av för att hitta information om tidtabeller.

Linjevisa tidtabeller på lösblad finns att få ombord på bussarna och spårvagnarna samt på HRT:s serviceställen i Järnvägstorget, Östra centrum och Böle. Ett regionalt utbud av tidtabeller på lösblad finns att få på samservicekontor i Esbo och Vanda. U-linjernas tidtabeller finns att få ombord på linjens buss.