Busslinje 7X ersätter spårvagnar 7A och 7B mellan Tölö hall och Sörnäs 21–27.7

Busslinje 7X ersätter spårvagnslinjerna 7A och 7B mellan Tölö hall och Sörnäs 21–27.7. Orsaken för undantagsarrangemanget är rälsarbeten på Banbyggarvägen.

Busslinje 7X som ersätter spårvagnstrafiken kör rutten Sörnäs–Backasgatan–Gumtäktsvägen–Böle–spårvagnshallen i Tölö.

På kartan syns de hållplatser där busslinje 7X stannar.

Spårvagnarna 7A och 7B kör undantagsvis sträckan Tölö hall–Senatstorget–Pohjolaplatsen i Kottby.

Tidtabeller

På busslinje 7X som ersätter spårvagnen gäller samma biljetter som i spårvagnarna, dvs. även mobilbiljett samt spårvagnsbiljett som har köpts i automaten eller med resekortets värde. På bussen gäller också alla andra HRT:s biljetter som gäller i området (Helsingfors interna biljett, regionbiljett, närregion 3-biljett samt 1 dygnsbiljett inom Helsingfors och 1 dygnsbiljett för regionresor).