Busslinjer 20 och 20N samt spårvagnar 6 och 6T på undantagsrutt 24–27.7

Busslinjerna 20 och 20N samt spårvagnarna 6 och 6T kör på undantagsrutter 24–27.7 p.g.a. Neste Oil Rally Helsinki Battle som arrangeras på lördagen 26.7 i Sandvikskajen. Undantagsarrangemangen träder i kraft på torsdagen 24.7 ca kl. 8 och tar slut på söndagen 27.7 kl. 19.

Undantagsrutt för busslinje 20 gäller fr.o.m. turer från Enåsen 24.7 kl. 7.35 och från Skillnaden kl. 7.45. Busslinje 20 återgår till sin normala rutt på söndagen 27.7 kl. 19. Undantagsrutten går sträckan: Skillnaden – Mannerheimvägen – Postgatan – Stationsplatsen – Brunnsgatan – Simonsgatan – Annegatan – Urho Kekkonens gata – Fredriksgatan – Norra Järnvägsgatan – Mechelingatan – Östersjögatan – egen rutt. Busslinje 20N kör från Posthusets hållplats på samma undantagsrutt. Sträckan via Mannerheimvägen, Bulevarden och Sandvikskajen körs inte. Bussarna stannar på alla hållplatser längs undantagsrutten.

Undantagsrutter för busslinjer 20 och 20N

Spårvagn 6 kör sin egen rutt till Järnvägsstationen där den fortsätter via Kampen till Gräsviken och vidare till Sundholmens reservvändplats. Spårvagn 6T kör linjens 9 rutt från Kampen till Västra terminalen.

Undantagsrutter för spårvagnar 6 och 6T