Hållplats ”Operan” på Mannerheimvägen ur bruk fr.o.m. 14.7

Hållplats 1999 ”Operan” på Mannerheimvägen är ur bruk fr.o.m. 14.7 i ca fyra veckor p.g.a. grävningsarbeten. De ersättande hållplatserna är 1913 och 1915 ”Tölö Sporthall”.