Hållplatsändring för busslinjer 20N, 21V och 39N i centrum

Hållplats 2038 ”Posthuset” flyttas framför Sokos-hotellet 16.7 p.g.a. byggnadsarbeten. Hållplatsen används av busslinjerna 20N till Drumsö, 21V till Hallonnäs på Drumsö samt 39N till Malmgård.
 

Postitalon pysäkin siirto 16.7.2014