Spårvagnslinjer 8 och 9 samt busslinje 51 på undantagsrutt 2.8

Spårvagnslinjerna 8 och 9 samt busslinje 51 kör på undantagsrutter hela dagen på lördagen 2.8 p.g.a. Kallio Block Party-evenemanget. P.g.a. evenemanget är Helsingegatan stängd för trafik mellan Tavastvägen–Karlsgatan.

Spårvagnslinjerna 8 och 9 kör via Västra Brahegatan och Sturegatan till sina egna rutter.

Rutter för spårvagnslinjer 8 och 9 2.8

Busslinje 51 kör via Karlsgatan och Franzénsgatan i riktning mot Hagnäs. Hållplats 2150 ”Helsingegatan” blir alltså ur bruk.

Rutten för busslinje 51 2.8