Tidtabeller för busslinjer i Sibbo ändras 1.7

I Sibbo har bussarna två olika tidtabellsperioder på sommaren 2014. Jämfört med försommaren begränsas utbudet litet mellan 1.7–10.8. Sibbo kommun har publicerat en separat tidtabell om sensommarens trafik som har delats ut till alla hushåll i Sibbo. Tidtabellen finns också på kommunens webbsidor.

Jämfört med försommaren dras några avgångar in på linjer 760–776 mot Nickby och på linje 870 mot Söderkulla. Busslinjens 870 indragna turer ersätts med busslinje 871 (Kampen–Vik–Söderkulla–Borgå).

Från Helsingfors (Kampen, busstationen):

  • Mån.–Fre. kl. 11.00, 19.00, 20.30
  • Lör. kl. 19.00
  • Sön. kl. 20.30

Från Helsingfors kör bussarna via Vik (Lahtisleden) och inte via Östra centrum. Mellan Helsingfors och Borgå kör bussen längs motorvägen med undantag av Söderkulla. Bussarna avviker vid anslutningen 55 (Massby) via Nya Borgåvägen till Söderkulla och återvänder till motorvägen vid anslutningen 57 (Hangelby).

Busslinjerna 950 och 830B har helt nya tidtabeller. Busslinjerna 951 och 955V trafikeras inte på sensommaren, på linje 830 körs endast 830B-turerna.