Ändhållplats i Svedängen ur bruk fr.o.m. 19.8

Byggande av en rondell i norra änden av Baggbölevägen förorsakar ändringar på linje 66/66A fr.o.m. 19.8. Ändhållplats ”Sexmansvägen” (2254) i Svedängen tas ur bruk.

Den tillfälliga ändhållplatsen är ”Stenbacka” (2253) på Baggbölevägen och avgångshållplats ”Stenbacka” (2252) på andra sida av Baggbölevägen. Arrangemanget pågår ända till slutet av september.

Linje 604 kan inte heller stanna på Baggbölevägen i närheten av Sexmansvägens korsning.