Ändrade busstider i Sibbo fr.o.m. den 15 september

Busslinjerna ändrades i Sibbo den 11 augusti. Omorganiseringen av kollektivtrafiken kräver ännu vidare bearbetning för att trygga en fungerande busstrafik och tillgodose passagerarnas behov så bra som möjligt. Ändringarna i tidtabellerna har nu gjorts inom ramen för befintliga resurser på basis av respons från passagerarna och trafikidkaren.

Möjliga behov av andra ändringar framöver utreds under hösten, då man fått mer erfarenheter av tidtabellerna. Förändringarna koncentreras tidsmässigt för att underlätta passagerarinformationen. Om förändrade tidtabeller informeras på HRT:s och Sibbo kommuns internetsidor samt via meddelanden i bussarna.

De första tidtabellsändringarna träder i kraft på måndag morgon den 15 september.  Man strävar bland annat efter att rätta till de problem och olägenheter som förekommit med tidtabellernas och bytenas tillförlitlighet.

Ändringar fr.o.m. 15.9

Buss 841 (Östra Centrum–Söderkulla): en ny tur lördagar kl. 9.00 från Söderkulla till Östra centrum.

Tidtabell 841

Buss 985 (Nickby–Tallmo–Kervo station): Vissa avgångar tidigareläggs för att göra bytet till tåg mer tillförlitligt.

  • mån–fre två avgångar från Nickby avgår 5 minuter tidigare -> de nya avgångstiderna 5.45, 6.45
  • mån–fre avgången från Kervo avgår 5 minuter tidigare -> den nya avgångstiden 6.15
  • på lördagarna tidigareläggs avgångar från Nickby med 5 minuter -> de nya avgångstiderna 6.20, 8.50–20.50
  • på söndagarna tidigareläggs avgångar från Nickby med 5 minuter -> de nya avgångstiderna 9.50–18.50

Tidtabell 985

Buss 986 (Nickby–Södra Paipis–Träskanda station):
Avgången från Träskända avgår 5 minuter tidigare -> den nya avgångstiden 7.05.  

Tidtabell 986 

Buss 987 (Nickby–Borgnäs–Träskanda station):
Avgången från Nickby kl. 6.50 tidigareläggs med 15 minuter för att göra bytet i norra Paipis till buss 986 smidigare -> den nya avgångstiden 6.35.

Tidtabell 987

Buss 991 (Eriksnäs–Söderkulla–Nickby): ändringar på två avgångar:

  • från Nickby kl. 11.45 -> den nya avgångstiden 12.17 (från Söderkulla till Eriksnäs kl. 12.40)
  • från Eriksnäs kl. 12.12 -> den nya avgångstiden 12.47 (Från Söderkulla till Nickby kl. 12.57)

Tidtabell 991

Buss 992 (Söderkulla–Massby–Hindsby–Nickby):
Eftermiddagsturerna från Nickby tidigareläggs med tre minuter så att eleverna vid Leppätien koulu i Nickby smidigare ska kunna byta till buss 991 mot Eriksnäs. -> de nya avgångstiderna 13.12, 14.12, 15.12.
Samtliga eftermiddagsavgångar med buss 992 från Nickby går via Lärdomsvägen.
Dessutom får linje 992 en extra avgång från Nickby kl. 12.12 via Hindsby till Lärdomsvägen i Söderkulla.

Tidtabell 992

På vissa rutter som går via södra Sibbo fungerar inte HRT:s resekort. HRT förhandlar under hösten med trafikanterna om användningen av HRT:s resekort.

Förändringen ökade antalet bussturer

Med de nya arrangemangen för kollektivtrafiken ökade antalet bussturer på flera rutter. Fler byten gör det möjligt att ordna en fungerande kvälls- och veckoslutstrafik på ett ekonomiskt hållbart sätt. Förbindelserna inom kommunen förbättrades avsevärt, och de så kallade skollinjerna kan bättre än tidigare utnyttjas för bl.a. arbetsresor. För invånarna i Tallmo och Eriksnäs ökade bussturerna avsevärt. Även i andra byar, t.ex. i Gumbostrand, Kalkstrand och Spjutsund ökade antalet bussturer.

En ny anslutningslinje 841 inledde trafik mellan Söderkulla och Östra centrum. Kvälls- och veckoslutsförbindelserna mellan Nickby och Helsingfors ändrades till anslutande trafik (linje 985) till tågen via Kervo (med undantag av nattbussen som trafikerar nätterna mellan fredag och lördag och lördag och söndag). En förbindelse med byte möjliggör en längre trafikeringstid och bättre turintervall. Till exempel på söndagar avgick fyra turer från Nickby till Helsingfors, med det nya linjenätet är antalet turer via Kervo tio.