Ändringar i trafiken 11.8

Hösttidtabellerna träder i kraft måndagen 11.8.2014. Samtidigt blir det några ändringar i busstrafiken, bl.a. några rutter och linjenumreringar ändras. Du kan bekanta dig med hösttidtabellerna här.


Ändringar på busslinjer i Helsingfors

Nattlinje 03N får nytt linjenummer 23N. Linjens rutt ändras att gå längs Flemingsgatan direkt till Aleksis Kivis gata och vidare via Böle till Ilmala. Bussen kör inte längre via Sörnäs eftersom längs Tavastvägen kör många andra nattbussar.

Rutten för linje 23N

N-ruttens avgångar för linje 23 flyttas till linjens grundrutt.

Rutten för linje 23

Rutten för linje 17 ändras att gå från Brunnsgatan till Kampen rutten Stationsplatsen–Postgatan–Arkadiagatan–Norra Järnvägsgatan–Fredriksgatan. I andra riktningen kör bussen enligt sin gamla rutt.

Rutten för linje 17

Rutten för linje 20N ändras att gå via Kampen rutten Porkalagatan–Lappbrinken–Salomonsgatan–Arkadiagatan–Brunnsgatan–Simonsgatan–Urho Kekkonens gata–Gräsviksgatan. Linjen kör inte längre via Sandviksgatan och Bulevarden.

Rutten för linje 20N

Linje 22 läggs ned och ersätts med en ny linje 50 Hertonäs–Böle–Ilmala–Storkärr.

Rutten för linje 50

Linje 22B läggs ned och ersätts med en ny linje 50B Arena–Böle–Hertonäs. Linjen trafikeras efter ishockeymatcher på Arenan. Avgångstider anpassas enligt matchernas slut.

Rutten för linje 50B

Rutten för linje 31 ändras i riktningen från Munkshöjden till Norra Haga. Bussen kör från Gamla chaussén direkt till Vichtisvägen. Linjen kör inte längre via Orangerivägen. I andra riktningen kör linjen enligt sin gamla rutt.

Rutten för linje 31

V-rutten för linje 52 läggs ned. Trafiken mellan Lövö och Munksnäs ersätts med linje 552.

Rutten för linje 552

Rutten för linje 603 i Åggelby ändras. Bussen kör direkt längs Brofogdevägen och inte längre via Åggelby station.

Rutten för linje 603

Rutten för linje 701 ändras att gå via Pyynikkivägens vändplats i Rönninge och via Viksportsgatan och Viksporten i Vik.

Rutten för linje 701

Rutten för linje 802 ändras. Bussen kör via Degerö köpcentrum och Reihersvägen 7–9 men inte längre via Olofsborgsvägen och Smörblommevägen.

Rutten för linje 802

Rutten för linje 805 ändras. Bussen kör inte längre via Ovanstensvägen.

Rutten för linje 805


Hållplats- och plattformsändringar i Helsingfors

Helsingfors interna busslinje 41 använder inte längre hållplats 1708 ”Klarinettvägen”. Den ersättande hållplatsen är hållplats 1688 ”Fiolvägen”.

Avgångsplattform för Helsingfors interna busslinje 79 på Hertonäs metrostation flyttas från plattform 11 till plattform 10.

Se plattformskarta

Helsingfors interna busslinje 57 använder en ny hållplats 1434 ”Raumovägen” på Ulfsbyvägen i riktning mot Ladugården.

Karta


Ändringar på hållplatsnamn

Några spårvagnshållplatser får nya namn.

De nya hållplatsnamnen


Ändringar på busslinjer i Esbo

Linje 13 läggs ned. Trafiken i Estdalen ersätts med linjerna 46 och 158.

T-rutten för linje 21 läggs ned och avgångarna flyttas till linjens grundrutt.

Rutten för linje 21

Rutten för linje 46 ändras att gå från Esboviksgatan via Fjärdgatan till Stensviksvägen.

Rutten för linje 46

Linje 87K ersätts med en ny linje 243 Esbo centrum–Kolmiranta–Veikkola. Linje 87 läggs ned.

Linje 88 trafikerar endast från måndag till fredag rutten Esbo centrum–Nupurböle–Noux skola–Siikajärvi–Siknäs. K-turer för linje 88 läggs ned. Linje 243 trafikerar under veckosluten.

Rutten för linje 243


Hållplats- och plattformsändringar i Esbo

Busslinjerna 510 och 514 avgår från plattform 3 på Westendstationen.

Busslinje 550 avgår från plattform 4 på Westendstationen.


Ändringar på regionlinjer

Linje U290 läggs ned.

Rutten för linje 505 förkortas till sträckan Nätholmen–Kvisbacka. Bussen kör inte längre till Bolarskogs sjukhus.

Rutten för linje 505


Ändringar på busslinjer i Kervo

Linjetecknen för linjerna 5 och 738 ändras så att med linjetecknet 738 trafikeras i fortsättningen endast turer som kör ända till Helsingfors. Turerna med linjetecknet 738B ersätts med linjens 5 turer och turerna med linjetecknet 738BK ersätts med linjens 5 nya K-turer Bastukärr–Sorsakorpi–Kervo station–Mattilanpuisto.

K-rutten för linje 973 läggs ned och avgångarna flyttas till linjens grund- och L-rutter.

Grund- och L-rutterna för linje 8 förlängs från Kervo station till hälsovårdscentralen.


Linjenäten i Sibbo och Kyrkslätt förnyas

Bussarnas linjenummer, rutter och tidtabeller i Kyrkslätt och Sibbo ändras fr.o.m. 11.8, då organiseringsansvaret för busstrafiken övergås till HRT. Läs mer om förnyelser i Sibbo här och i Kyrkslätt här.


Fel i tryckta tidtabellsböcker

I tidtabellen för linje 27 saknas alla N-turerna Alberga–Jorv. Tre N-turer körs på lördagsmorgnarna före avgångar längs grundrutten och på söndagarna körs endast N-turer. I tidtabeller på lösblad finns inga fel.

I närtågens tidtabeller Helsingfors–Dickursby saknas I-tågens avgångar från Dickursby till Helsingfors. Avgångar från Helsingfors till Dickursby är korrekta.

Z-tåget kör inte från Helsingfors till Lahtis kl. 6.41 på söndagarna utan tåget avgår en timme tidigare kl. 5.41. På motsvarande sätt avgår Z-tåget från Dickursby till Lahtis inte kl. 6.55 på söndagarna utan en timme tidigare kl. 5.55.

Linjerna 173 och 173Z körs i riktningen Helsingfors–Obbnäs endast till hållplatsen ”Upinniemen koulu”. I riktningen Obbnäs–Helsingfors körs i Obbnäs följande sträcka: Upinniemen koulu – Obbnäs strandvägen – Havsvägen – …

Hållplats ”Köklax station” är felaktigt med i hållplatslista för Kyrkslätts busslinje 911. Ruttens avgångs- och ändhållplats i Köklax är ”Hansaberget” (E5136).