Busslinje 94 på undantagsrutt i Gårdsbacka på lördagen 23.8

Portvägen i Gårdsbacka är stängd för trafik på lördagen 23.8 kl. 12.00–21.00 p.g.a. KontuFestari.

Busslinje 94 kör då mot båda riktningarna direkt längs Kvarnmästarvägen och Gårdsbackavägen. Bussen kör alltså inte via Lallukkavägen, Humikkalavägen och Portvägen. Linje 812 trafikerar på sin normala rutt även under festivalen.