Hållplats flyttas på Stensbölebågen

Hållplats ”Stensträngsvägen” (4444) på Stensbölebågen flyttas ca 200 meter framåt på tisdagen 26.8 p.g.a. grävningsarbeten. Ändringen gäller busslinjer 78, 94B och 811. Arrangemanget pågår uppskattningsvis till slutet av 2014.

pysäkkisiirto kartalla